QS. Ibrahim: 24-52 by Syaikh Mishary Rashid Al ‘Afasy