QS. Ibrahim: 1-23 by Shaikh Mishary Rashid Al ‘Afasy… my favourite recitation